Banky

Banky jsou subjekty, které v prostředí manažerské hry podílejí na fungování finančního a kapitálového trhu manažerské hry a prostřednictvím svých aktivních a pasivních operací rozhodují o alokaci finančních prostředků v manažerské hře.

Činnost banky zajišťují většinou tři studenti, kteří jsou vybráni kolem počátku lektory hry. Tito studenti jsou členy top managementu banky, jejíž akcie nejsou (na rozdíl od výrobních podniků) veřejně obchodovatelné.

V průběhu sehrávky hry provádí bankéři na základě společné dohody rozhodnutí strategického charakteru a zároveň sami zajišťují běžný chod banky (tj. jednání s podniky, vytváření nabídek úvěrů, zpracování výkazů a vytváření predikcí vývoje trhu). Bankéři se snaží naplňovat "business plány" - cíle stanovené zahraničními vlastníky banky a zhodnotit svůj vlastní majetek. Jako členové top managementu jsou bankéři odměňováni podle hospodářského výsledku banky.

Aktivní operace bank jsou zaměřeny na poskytování investičních a překlenovacích úvěrů výrobním podnikům. Pomocí investičních úvěrů se významným způsobem podílejí na financování investičních aktivit výrobních podniků, překlenovací úvěry slouží k zajištění likvidity výrobních podniků.

Pasivní operace bank jsou zaměřeny na obstarávání dostatečného množství zdrojů pro financování aktivit banky. Z vlastních zdrojů mohou banky využít tradičně vlastní kapitál nebo reinvestovaný zisk. Mezi nejvýznamnější cizí zdroj patří vklady klientů banky (veřejnosti). Chování veřejnosti je simulováno pomocí počítačového modelu, jehož principy jsou popsány jinde. Další cizí zdroje, které mohou banky využít jsou úvěry od Centrální banky, představované členem poradenské skupiny lektora hry, nebo úvěry od ostatních bank.

Banky dále provádějí předpovědi burzovního vývoje společně s dlouhodobými doporučeními k indexovým certifikátům a mohou obchodovat na burze. V závěrečné fázi hry dochází k hodnocení. Bankéři jsou hodnoceni podle toho, jak v porovnání s ostatními bankéři zhodnotili svůj majetek.

Model trhu depozit

Model simuluje chování veřejnosti (klientů bank) a jejich ochotu alokovat svoje volné finanční zůstatky do produktů nabízených bankami v rámci manažerské hry. Model respektuje standardní ekonomickou teorii, i když v některých oblastech došlo ke zjednodušením.

Nabídkovou stranu modelu tvoří počítačový algoritmus, který simuluje nabídku volných finančních prostředků veřejnosti pro různé bankovní produkty při měnící se úrokové míře. Poptávku po těchto zůstatcích vyjadřují banky prostřednictvím svých vkladových produktů. Výstupem modelu je množství finančních prostředků umístěných veřejností do každé banky na její produkty.

Další místo, kde se banky snaží získat peníze, jsou tendry na likviditu u centrální banky. Přesné detaily fungování obou trhů (a dalších mechanismů okolo bank) budou vysvětleny na informativní schůzce pro bankéře pořádané v úvodních týdnech semestru.

Přihlásit sePřihlásit se OdkazyOdkazy
AktualityAktuality
19. 12. 2023
Aktuální ročník Manahry skončil
14. 12. 2023
Přidány výsledky 50.kola burzy
14. 12. 2023
Zveřejněny výkazy bank za 7.kolo hry a rozhodnutí lektora č.23 pro banky
13. 12. 2023
Zveřejněny aktualizované výsledky trhu aut za 7.kolo hry a rozhodnutí č.22 pro podniky
13. 12. 2023
Zveřejněny výkazy výrobních podniků za 7. kolo hry.
KontaktyKontakty