Fyzické osoby

Fyzické osoby (studenti) tvoří top-managementy výrobních podniků a bank a v průběhu hry se podílejí na práci těchto týmů. V přípravném období se studenti aktivně podílejí na procesu organizace podniku, a to v souladu s pravidly a podle pokynů generálních ředitelů a ostatních nadřízených pracovníků.

V průběhu sehrávky pak podle pravidel hry řídí, organizují a provádějí činnosti podle přijatých strategií v souladu s pravidly hry. Za svou činnost v průběhu manažerské hry pobírají mzdu, kterou mohou povoleným způsobem dále zhodnocovat (zejména prostřednictvím obchodování na burze cenných papírů.

Po skončení manažerské hry budou studenti hodnoceni podle výsledků, které během hry dosáhli. Základním kritériem pro hodnocení bude výše majetku dosaženého ke konci hry každým jednotlivcem vyjádřeného v penězích jako součet zůstatku na bankovním účtu a aktuální hodnoty držených akcií (na konci hry).

Přihlásit sePřihlásit se OdkazyOdkazy
AktualityAktuality
4. 12. 2023
Zveřejněny výsledky trhu aut za 6.kolo hry a rozhodnutí č.19 pro podniky
1. 12. 2023
Zveřejněno rozhodnutí lektora č.18 pro banky
30. 11. 2023
Zveřejněny výkazy bank za 5. kolo hry.
29. 11. 2023
Zveřejněny výkazy výrobních podniků za 5. kolo hry.
28. 11. 2023
Zveřejněno rozhodnutí lektora č.17 pro podniky a výsledky kol.vyjednávání v souborech ke stažení.
KontaktyKontakty